ro

Gyömrő Város Önkormányzat

BÓBITA,ARANY – és FEJLESZTŐ ÓVODA

Bóbita Óvoda

  Gyömrő, Pázmány utca 52.

   Tel : 06-29-330-069  / mobil: 06-30-575-8149

 email: bobita@gyomro.hu

Arany Óvoda

     Gyömrő, Arany János utca 28.

Tel : 06-29-330-076  / mobil: 06-30-575-8149

 email: aranyovi@gyomro.hu

Csillagszem Óvoda

      Gyömrő, Fő tér 2/b

 Tel : 06-29-332-755 / mobil: 06-30-575-8149

email: bobita@gyomro.hu

2024.évi Óvodai beiratkozás és nyílt nap

Az óvodai beiratkozásról és nyíl napokról szóló információkért, kérem látogasson el a Hírek menüpontba!

 

HITVALLÁSUNK

Kisgyermekkorban dől el, hogy milyen személyiséggé válunk, éppen ezért az óvodás éveknek meghatározó szerepe van a gyermek személyiségfejlődésében, ezért minden gyermek számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy minőségileg garantált óvodaellátáshoz jusson, amely független a lakóhelytől, az anyagi helyzettől, az etnikai hovatartozástól.
A gyermeknek nem csak lehetősége, hanem joga van a védelemre, gondozásra, nevelésre, képességeinek egyéni fejlődési üteméhez mért fejlesztésére.
Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermekek személyiségét megismerjük, elfogadjuk, érzelmi biztonságot teremtünk számukra. Egyéniségüket tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy az új ismeretek befogadására nyitottak és felkészültek legyenek.

A kisgyermek számára a játék maga az élet. A játék elvarázsol, szórakoztat, új ismereteket közvetít és segít felfedezni a világot. Olyan varázsszőnyeg, amely észrevétlenül röpít át a valóságból a képzelet birodalmába. Ugyanakkor a játék hozzájárul a problémák, a kudarcok és a szomorúság feldolgozásához is, egyben a legfőbb nevelő eszköz, amely által ismereteket adthatunk át. A játék fejlesztő hatása közismert, és ebben az éleltkorban pedig a kisgyermek számára elengedhetetlen. Miden abból indul ki és minden oda érkezik vissza. Az óvodáskor egy olyan folyamat, ahol sok minden elkezdődik, de nem fejeződik be. Így fontos cél a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése, a közösség keretein belül, szem előtt tartva az életkori sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet, ideértve a különleges gondozást igénylő gyerekek ellátását is.

A cél elérése érdekében nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy minden gyerek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Az óvoda gondoskodik a gyermekek érzelmi biztonságáról, testi, szociális és értelmi képességeinek alakításáról, a közösségben végzett sokszínű tevékenységről, a gyermek egyéni képességeihez igazodó ismeretek közvetítéséről, az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenységén, a szabad játékon keresztül az egyenlő hozzáférés biztosításával.Mindhárom intézményünk célja és funkciója ugyanaz: a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermek egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével.

Intézményeink összevonása során át kellett gondolnunk nevelési programunkat és létre kellett hoznunk egy teljesen új, mindhárom intézményre vonatkoztatható Pedagógiai Programot. Ezt követően döntöttünk úgy, hogy a három óvoda programját egy keret programban csatoljuk össze, de ezzel együtt megőrizve mindegyik intézmény sajátos arculatát.

CONTACT US TO LEARN MORE

Fényképalbum

KÉPEK A MINDENNAPJAINKBÓL

Alapítvány

KÉRJÜK ADÓJA 1%-ÁVAL TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT!
 • Pázmány utcai óvodásokért Gyömrő Alapítvány
 • 18710151-1-13
 • Adószám
 • Az alapítvány neve:
  Pázmány utcai óvodásokért Gyömrő Alapítvány
 • Az alapítvány székhelye:
  2230. Gyömrő, Pázmány u. 52.
 • Az alapítvány adószáma:
  18710151-1-13
 • JOIN US
 • Arany Alapítvány
 • 18676903-1-13
 • Adószám
 • Az alapítvány neve:
  Arany Alapítvány
 • Az alapítvány székhelye:
  2230. Gyömrő, Arany János utca 28.
 • Az alapítvány adószáma:
  18676903-1-13
 • JOIN US

Hírek

MI TÖRTÉNIK NÁLUNK

Kapcsolat

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

[contact-form-7 id=”200″ title=”Contact Form”]